Cliënten kunnen de dagdelen dagbesteding inkopen vanuit hun PersoonsgGebondenBudget (PGB) of middels een onderaannemingsovereenkomst wanneer ze reeds zorg inkopen bij een organisatie die de zorg verleent middels Zorg In Natura (ZIN)

 

 

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Jaarlijks worden deze tarieven opnieuw geïndexeerd.

 

Prestatie , beschrijving , doel en NZA-tarieven (2019) Dagbesteding 

 

  1. Prestatie

Dagbesteding vg   H900, H902, H903, H904, H906

 

  1. Beschrijving

Dagactiviteit voor cliënten met een verstandelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.  

 

  1. Doel

 Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:  arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt.

Zorgvorm: bg-groep.  

 

Tarieven dagbesteding Haardhout Blijham (op basis van NZA tarief 2019)

 

Licht

VG1 – VG4

32,05 per dagdeel

Midden

VG5 – VG6

48,50 per dagdeel

Zwaar

VG7 – VG8

86,00 per dagdeel

Vervoer

7,35 per dag