Cliënten kunnen de dagdelen dagbesteding inkopen vanuit hun PersoonsgGebondenBudget (PGB) of middels een onderaannemingsovereenkomst wanneer ze reeds zorg inkopen bij een organisatie die de zorg verleent middels Zorg In Natura (ZIN)

 

 

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Jaarlijks worden deze tarieven opnieuw geïndexeerd.